Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

OM MATERIALET

Færdige forløb og fleksibilitet 


Fagportalen til matematik 7. til 10. klasse er et undervisningsmateriale til udskolingen. Fagportalen indeholder fagligt funderede undervisningsforløb, der lever op til Fælles Mål. 

Rækkefølgen af undervisningsforløb bygger på en naturlig faglig og didaktisk progression i arbejdet med de matematiske emner. 
Der inddrages på forskellig vis relevante digitale værktøjer. 

Materialets fleksible opbygning giver mulighed for at tilpasse en undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs behov. 
Lav selv en årsplan med Planlæggeren eller se Forslag til årsplaner.