Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Forslag til årsplan

Med udgangen af dette skoleår vil indholdet i denne portal være lagt over i en ny platform, og den gamle udgave bliver lukket. Når du laver din årsplan for næste skoleår, er det derfor vigtigt, at du kun bruger den nye udgave af portalen.

Indtil den 27. juni vil du både have adgang til den gamle og den nye udgave af portalen. Du kan altså fortsat arbejde med den gamle udgave resten af dette skoleår, samtidig med at du planlægger det nye skoleår i den nye udgave.

Den 27. juni lukker vi for den gamle udgave.

Se den nye udgave her: ny-matematik.gyldendal.dkHer finder du eksempler på årsplaner. 
Der er lavet en årsplan til hvert klassetrin. Hver årsplan bygger på forløbene på portalen.
I hver årsplan er der et estimat på, hvor mange lektioner der cirka skal bruges på et forløb. Der er kun lagt de obligatoriske ferier ind (Vinterferien kan variere mellem uge 7 og 8) i eksemplet.
Du kan som lærer gå ind og redigere i årsplanen, så du kan tage højde for eventuelle planlagte arrangementer på skolen - lejrskole, praktik, temauger m.m. Det gør du ved at klikke på linket i til høre under Eksempler på årsplaner. Du vil få en wordfil frem, som du kan redigere i.
Hvis du klikker på billedet af årsplanen, vil du få en version, som du ikke kan redigere i. 
Du har også mulighed for at bruge mit-gyldendal og lave din helt egen årsplan.

Under hver årsplan er der en liste med link til forløbene. 

7. klasse


© Gyldendal

8. klasse


© Gyldendal

9. klasse


© Gyldendal 

10. klasse
Forløbene til 10. klasse har vi samlet under emnet 'MAT på tværs - problemstillinger', der er fem forløb bygget op om en problemstilling og `MAT på tværs - temaer´, der er tre temaforløb.

Forløbene til 10. klasse er kompetenceorienteret, hvor eleverne anvender den faglige viden, som de har fået tidligere i skoleforløbet. Vi anbefaler, at undervisningen suppleres med et par enkelte fase III forløb.


© Gyldendal