Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Kolofon

matematik.gyldendal.dk

Fagportalen til matematik i 7.-10. klasse
ISBN: 87-625-0494-3

© 2011 og 2012 Gyldendal A/S, København

Det er tilladt at kopiere eller distribuere indhold fra matematik.gyldendal.dk på institutioner, der har indgået aftale med Copydan Tekst & Node – under forudsætning af, at anvendelsen af indholdet sker på de betingelser, som følger af aftalen med Copydan Tekst & Node. Print og kopiering skal i givet fald indgå i skolens indrapportering til Copydan Tekst & Node. Kopiark eller andet materiale, hvor der tydeligt er gjort opmærksom på det, må frit kopieres.

FORLAGSREDAKTION:  
Trine Juhler og Mie Skaarup, Lea Skakon

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING:
Gyldendal Web

ILLUSTRATIONER:
Martin Bassett, Nikolaj Lundahl, Nis Bangsbo og Rikke Clausen Design
FOTOS:
Colourbox, Polfoto, iStockPhoto og Søren Lundberg
VIDEO:
Morten Grundt Bambara, Simon Reitz, Rikke Teglskov, Gyldendal Medie

FORFATTERE TIL FORLØB:
Adrian Rav Bull, Anette Skipper-Jørgensen, Ditte Dybdal Bendsen, Ida Redder, Inger Jakobsen, Jesper Hviid Andersen, Jørgen Møller, Klaus Petersen, Merete Herslov Brodersen, Morten Grundt Bambara, Pernille Troelsen, Simon Reitz, Thomas Kaas, Ulla Christina Mortensen, Rikke Teglskov
Forfattere til Zenit Grundbog 8 – 10 og Zoom 2: Peter Bollerslev, Vagn Harbo, Viggo Hartz, Peter Olesen, Leif Ørsted Petersen og Ib Trankjær.

AKTIVITETER TIL BEVÆGELSE I FORLØB: Henrik Krogh

FAGKONSULENTER: Anette Skipper-Jørgensen, Charlotte Krog Skott og Hans Jørgen Beck

MATLEX:
Oprindeligt manus til MatLex.
Gyldendals små opslagsbøger: Matematik
af Hans Jørgen Beck.
Digital tilrettelæggelse: Kim Louis Køhrsen og Morten Klitkou.
Design: Gyldendal Web v. Allan Marcuslund.
Programmering: Miracle