Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Plangeometri handler fx om at beregne arealet af en trekant, finde omkredsen af en femkant eller arbejde med ligedannede figurer.

En plan er en todimensionel flade, som strækker sig uendeligt i alle retninger. En plan er "flad" overalt. Det betyder, hvist to punkter ligger i planen, så vil den linje, der forbinder dem også ligge i planen. Et stykke papir, en tavle eller en bordplade er plane flader, men i modsætning til planen så er fx papiret afgrænset af en kant. Vi kan derfor tænke på papiret som en del af planen.

Plangeometrien handler om figurer og egenskaber ved figurer, som kan tegnes i en plan. Polygoner eller cirkler, der er afgrænset af sider eller cirkelperiferi, er nogle af de figurer der arbejdes med i planen.

Egenskaberne fx ved en trekant er blandt andet, at der kan tegnes en højde fra hver vinkelspids, at hver vinkel kan deles med en vinkelhalveringslinje, og at vinkelsummen i en trekant er 180°.

I dette emne om plangeometri skal I arbejde med forskellige plangeometriske figurer og deres egenskaber. I en stor del af forløbet skal I arbejde med trekanter og egenskaberne ved trekanter. I kommer også til at arbejde med beregninger vedrørende trekanter.