Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen


I dette forløb er der fokus på matematisk argumentation. Når man arbejder undersøgende indenfor matematik, følger man ikke nødvendigvis en bestemt retning eller arbejder hen imod et bestemt resultat. Det vil ofte være sådan, at man har et problem, en regel, en formel eller lignende, som man gerne vil undersøge på flere forskellige måder.

I kommer til at arbejde undersøgende med matematiske sammenhænge, selv formulere hypoteser og ved hjælp af matematik kunne argumentere for at en given hypotese gælder og kan bevises. I forløbet kommer I til at beskæftige jer med argumenter i forbindelse med spil, geometriske beviser og beviser for en formel.