Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Algebra er den del af matematikken, der handler om at regne med variable. Variable er størrelser, der kan antage forskellige værdier. Variablerne i beregninger skrives med bogstaver, og derfor kaldes algebra ofte for bogstavregning.

Når I benytter tal i beregninger, kan I finde frem til et præcist tal, som er svaret. Når I benytter variable i beregninger, kan I beskrive noget, der er generelt for matematikken.

Algebra er matematikkens sprog.