Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Statistik handler om at beskrive og analysere forskellige data. Det kan fx være målinger af temperatur eller regnvandsnedbør i Danmark.

Sandsynlighedsregning handler om at vurdere chancer eller risici. Det kan fx vurderes, hvor stor chancen er for at få hvid jul et givent år.

Man bruger statistikken til at vurdere sandsynligheden for, at noget indtræffer, så statistik og sandsynlighed hænger sammen.

I forløbene om statistik og sandsynlighed skal I arbejde med at observere og illustrere data, og lære at vurdere chance og risici på baggrund af et statistisk materiale.