Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Sandsynlighed indgår meget ofte i vores sprog. Spørger man fx en tilskuer om, hvilket hold, der vinder, så kan man få svarene: ”Chancen er 60 - 40 til hjemmeholdet” eller ”Det er fifty-fifty”. Når man sætter odds på i spil, så er det med udgangspunkt i beregninger af sandsynligheder. 

Kombinatorik handler om metoder til at finde antal. Det kan fx være et spil, hvor du først skal slå med en tisidet terning og derefter med en sekssidet terning. Hvis du skal finde ud af, hvor stor sandsynligheden for at slå et og fem, så er du nødt til at kende antallet af mulige udfald. Kombinatorik er en metode, der ofte bruges i forbindelse med beregning af sandsynligheder.

Sandsynlighedsregning handler som beskrevet ovenfor om at vurdere chancer, men det kan også handle om at vurdere en risiko eller give et indblik i, hvordan noget vil udvikle sig i fremtiden. Det kan fx være risikoen for at blive kørt ned på en bestemt vejstrækning.

For at kunne vurdere den sandsynlighed er der brug for statistiske oplysninger om fx tidligere ulykker, antal biler, lastbiler, cykler mv. Statistik og sandsynlighed hænger altså også sammen.

Der er altså forskellige former for sandsynlighedsregning - til nogle skal der bruges statistik og til andre er det ikke nødvendigt.

I dette emne skal I på forskelig vis arbejde med kombinatorik, sandsynlighed og statistik.