Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

OM MATEMATIK.GYLDENDAL.DK

Med matematik.gyldendal.dk  7. til 10. klasse bliver din matematikundervisning digital. Matematik.gyldendal.dk  består af en lang række undervisningsforløb, der tilsammen udgør et fuldt dækkende matematiksystem.

UNDERVISNINGSFORLØB
Du finder en lang række nyskrevne og reviderede undervisningsforløb. Der er tilføjet nye temaer, som bygger videre på det faglige indhold fra et eller flere undervisningsforløb.

Forløbene er opbygget, så de veksler mellem faktasider, hvor faglige ord og begreber bliver forklaret, anvendelsessider, der hovedsageligt består af anvendelsesbaseret opgaver samt færdighedsopgaver på tre niveauer. Alle undervisningsforløb indledes med en målbeskrivelse og afsluttes med en evalueringsdel. Der inddrages på forskellig vis relevante it- og webbaserede redskaber.

Rækkefølgen af undervisningsforløb bygger på en naturlig faglig og didaktisk progression i arbejdet med de matematiske emner.  Materialets fleksible opbygning giver dog også mulighed for at sammensætte egne forløb og tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev.

TRÆNING AF FÆRDIGHEDER
Der er mulighed for at for at eleverne online kan træne en række matematiske færdigheder. Færdighedsopgaverne findes på tre niveauer og er selvrettende. Det er nu også muligt at printe og emaile besvarelserne.

VÆRKTØJER
matematik.gyldendal.dk  finder du forskellige værktøjer, der dels er elevhenvendt og dels er lærerhenvendt. 

MatLex
Et opslagsværk med mange matematiske begreber og illustrationer. 

Planlæggeren
Med dette lærerværktøj er der givet hjælp til at tilrettelægge undervisningen ud fra de mange færdige undervisningsforløb. Der er mulighed for at planlægge året med udgangspunkt i klassetrin, undervisningsforløb, trinmål og matematiske kompetencer.  

Notesbog
I notesbogen er det muligt at skrive noter og udfylde diverse arbejdsark.