Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Om niveau I, II og III

Nedenstående skema viser, hvilke niveauer de faglige emner indeholder. Ligeledes er der under fanebladet `Forløb´ for hvert faglige emne beskrevet, hvilke niveauer og trinmål de enkelte emner dækker over. Hvert fagligt emne indeholder forløb, som er nummereret med romertallene I, II eller III. Nummereringen er tænkt som en vejledning i forhold til, hvilket klassetrin forløbet med fordel kan anvendes på.
Niveau I svarer til 7. klasse, niveau II til 8. klasse og niveau III til 9.-10. klasse.

Da nummereringen ligeledes viser en faglig og didaktisk progression i forløbenes sværhedsgrad indenfor det faglige emne, kan forløb på niveau I godt anvendes i 8. klasse og omvendt kan forløb på niveau II anvendes i 7. klasse.

Der er ikke nødvendigvis forløb til alle tre niveauer under hvert faglige emne. Det skyldes, at der i udarbejdelsen af forløbene er taget hensyn til det årlige timetal i faget, hvor det af tidsmæssige årsager ikke vil være muligt at arbejde med alle faglige emner på hvert klassetrin.

Emne

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Tal og enheder

X

X

Plangeometri

X

X

X

Funktioner og sammenhænge

X

X

X

Brøker og procent

X

X

X

Konstruktioner

X

X

Faglig læsning

X

Statistik og sandsynlighed

X

X

X 

Algebra og ligninger

X

X

X

Rumgeometri

X

X

Sandsynlighed og kombinatorik

X

X

Økonomi og vækst

X

X

X

Matematisk modellering

X

Matematisk argumentation

X