Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Kolofon

matematik.gyldendal.dk

Fagportalen til matematik i 7.-10. klasse
ISBN: 87-625-0494-3

© 2011 og 2012 Gyldendal A/S, København

Brugen og indholdet af abonnementet på matematik.gyldendal.dk er underlagt almindelige bestemmelser om dansk ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug må kun ske efter aftale med forlaget - bortset fra eventuelle dokumneter beregnet til udprint. Disse må printes og kopieres til de elever og lærere, der er omfattes af abonnementet. Der skal afregnes Copy-vederlag af print og kopier.

FORLAGSREDAKTION:  
Lea Skakon, Trine Juhler og Mie Skaarup

TEKNISK TILRETTELÆGGELSE OG UDVIKLING:
Gyldendal Web

ILLUSTRATIONER:
Martin Bassett, Nikolaj Lundahl, Nis Bangsbo og Rikke Clausen Design
FOTOS:
Colourbox, Polfoto, iStockPhoto og Søren Lundberg
VIDEO:
Morten Grundt Bambara og Simon Reitz

FORFATTERE TIL FORLØB:
Adrian Rav Bull, Anette Skipper-Jørgensen, Ditte Dybdal Bendsen, Ida Redder, Inger Jakobsen, Jesper Hviid Andersen, Jørgen Møller, Klaus Petersen, Merete Herslov Brodersen, Morten Grundt Bambara, Pernille Troelsen, Simon Reitz, Thomas Kaas, Ulla Christina Mortensen.
Forfattere til Zenit Grundbog 8 – 10 og Zoom 2: Peter Bollerslev, Vagn Harbo, Viggo Hartz, Peter Olesen, Leif Ørsted Petersen og Ib Trankjær.

AKTIVITETER TIL BEVÆGELSE I FORLØB: Henrik Krogh

FAGKONSULENTER: Anette Skipper-Jørgensen, Charlotte Krog Skott og Hans Jørgen Beck

MATLEX:
Oprindeligt manus til MatLex.
Gyldendals små opslagsbøger: Matematik
af Hans Jørgen Beck.
Digital tilrettelæggelse: Kim Louis Køhrsen og Morten Klitkou.
Design: Gyldendal Web v. Allan Marcuslund.
Programmering: Miracle