Log ind
VÆRKTØJER
MatLex
Opslagsværk med matematikfaglige begreber
Notesbog
Din personlige notesbog til arbejdet på fagportalen
SkoleTube
Direkte adgang til en lang række web 2.0-værktøjer
Tallinje
Tæl og regn med tallinjen

Om forløbene

Undervisningsforløbene på matematik.gyldendal.dk dækker tilsammen Fælles Mål.

Rækkefølgen af undervisningsforløb bygger på en naturlig faglig og didaktisk progression i arbejdet med de matematiske emner. Materialets fleksible opbygning giver dog også mulighed for at sammensætte egne forløb og tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev.

Niveau I, II, III og IIII
Hvert forløb er nummereret med romertallene I, II eller III. Nummerering er ment som en vejledning til læreren i forhold til, hvilket klassetrin forløbet med fordel kan anvendes på. Niveau I svarer til 7. klasse, niveau II til 8. klasse og niveau III og IIII til 9.-10. klasse. Men da nummereringen ligeledes viser en progression i forløbenes sværhedsgrad indenfor det faglige emne, så kan forløb på niveau I godt anvendes i 8. klasse, og omvendt kan forløb på niveau II anvendes i 7. klasse. 

Opbygning
Progressionen i det enkelte forløb vises i højremenuen.  Forløbene er opbygget, så de veksler mellem faktasider, hvor faglige ord og begreber bliver forklaret, anvendelsessider, der hovedsageligt består af anvendelsesbaseret opgaver samt færdighedsopgaver, hvor de fleste er på tre niveauer.

Alle undervisningsforløb indledes med en målbeskrivelse og afsluttes med en evalueringsdel. En række af de faglige emner indeholder temaer, som bygger videre på det faglige indhold fra et eller flere undervisningsforløb.

Resurser

Mange forløb indeholder en eller flere resurser. Det kan fx være en video, et i-ark, et billede, ekstra træningsopgaver eller lign. i-ark er et digitalt arbejdsark udviklet til Gyldendals fagportaler og øvrige digitale lærermidler, der er udviklet som et alternativ til skrivbare pdf´er og notebookefiler. Læs mere om i-ark og brugen af dem her: i-ark.   

Der inddrages på forskellig vis relevante it- og webbaserede redskaber, som fx GeoGebra og Excel, men også programmer, der er mere målrettet arbejdet med elevernes forforståelse og evaluering inddrages, fx popplet.com og prezi.com.